نور و تحلیل روشنايي در ساختمان

سابقه مهندسي روشنايي با استفاده از چراغ هاي برقي در جهان به بيش از يک قرن مي رسد. در طول اين مدت طولاني، روش هاي مختلفي براي طراحي ابداع شده است و سيستم هاي گوناگوني براي روشنايي طراحي شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است. امروزه علم مهندسي روشنايي علاوه بر مهندسي انرژي با مسايلي نظير مهندسي برق، زيست شناسي، پزشکي، روانشناسي، هنر و معماري نيز در ارتباط است.بدون شک، مهمترين حسي که آدمي در ارتباط با دنياي بيرون از آن بهره مي برد، حس بينايي مي باشد. در دوران قديم، مردم اغلب اوقات خود را در فضاي باز مي گذراندند و نور خورشيد براي نيازهاي بينايي آنها کافي بود. اين در حالي است که مردمان امروزي اغلب اوقات خود را در ساختمان هاي بسته مي گذرانند که در بسياري از موارد در ساعت های روشنايي روز هم براي روشنايي به نور مصنوعي محتاج اند. با ماشيني تر شدن زندگي و افزايش ارتفاع ساختمان ها و تراکم شهرها روز به روز بهره مندي مردم از نور خورشيد کمتر شده و وابستگي به سيستم هاي روشنايي برقي در تمامي ساعات کار و استراحت چه در روز و چه در شب بيشتر مي شود.

عليرغم اين موضوع، متاسفانه امروزه، به خصوص در کشور ما، در طراحي سيستم هاي روشنايي دقت کافي به عمل نمي آيد و نيازهاي زيستي دستگاه بينايي انسان که در طول قرن ها خود را با نور خورشيد وفق داده است، آن چنان که شايسته است، در نظر گرفته نمي شود. اثر نقايص سيستم هاي روشنايي به صورت عوارضي مانند خستگي چشم، سردرد، نقايص بينايي و در موارد خطرناکتر، تصادفات ناشي از کمبود نور يا درخشندگي و چشم زدگي بروز مي کند. بنابراين، بيراه نخواهد بود اگر بگوييم مسئله مهندسي روشنايي به نوعي با جان انسان ها سروکار دارد.

ميزان توجه به نيازهاي روشنايي چشم انسان و به تبع آن استانداردهاي روشنايي در جوامع و کشورهاي مختلف متفاوت است و بستگي به عوامل فرهنگي، مالي، سطح توسعه اقتصادي و فرهنگي آن جامعه و نيز سطح رفاه دارد. در ايالات متحده که قاعدتا بايد از نظر سطح رفاه و توجه به نيازهاي زيستي بشر از جمله روشنايي در سطح نسبتا بالايي باشد، آمار نقايص بينايي بسیار بالاست. بديهي است آمار نقايص بينايي علاوه بر گروه سني به شغل افراد نيز بستگي دارد و در کساني که مشاغل دقيق مانند منشي گري، نقشه کشي و يا ساعت سازي انجام مي دهند، آمار اين نقايص بالاتر است.

بالا بودن اين آمار حتي در يک جامعه به النسبه مرفه، نشان دهنده شيوع نقايص در سيستم هاي روشنايي است. در اوايل دوران پيدايش سيستم هاي روشنايي برقي چراغ هاي برق به قدري ناياب و به قدري برتر از چراغ هاي نفتي و روغني بودند که کمتر کسي در مورد کیفیت روشنايي چراغ هاي برق ترديد مي کرد. جاي تاسف است که اين ديدگاه هنوز هم در بسياري موارد ملاک عمل در نظر گرفته مي شود  ونتيجتا بسياري از اماکني که براي روشنايي خود از چراغ برق استفاده مي کنند، نصف و حتي بعضا يک چهارم روشنايي مورد نياز را نيز ندارند. جاي تاسف است که مسئله روشنايي بر خلاف ساير مسايل مهندسي معمولا ناديده گرفته شده و امور مربوط به آن به دست کساني سپرده مي شود که اطلاعات کافي ندارند و از مضرات و خطرات سيستم هاي روشنايي معيوب آگاه نيستند. براي حل اين گونه مشکلات، بايد نخست مسئله روشنايي به دست متخصصان اين امر سپرده شود و سپس، با فرهنگ سازي و اطلاع رساني، به مردم تفهيم شود که کفايت روشنايي بسيار مهمتر از استفاده از چراغ ها و آباژورهاي تزييني گران قيمت است.

 

گروه سني                    درصد افراد داراي نقص بينايي

زير ۲۰ سال                             ۲۳%

بين ۲۰ تا ۳۰ سال                    ۳۹%

بين ۳۰ تا ۴۰ سال                    ۴۸%

بين ۴۰ تا ۵۰ سال                    ۷۰%

بين ۵۰ تا ۶۰ سال                    ۸۲%

بالاي ۶۰ سال                         ۹۵%

روشنايي زماني رضايت بخش به حساب مي آيد که داراي خصوصيات زير باشد:
  • نور از نظر توزيع فرکانس ها مطلوب باشد
  • درخشندگي سطوح موجب چشم زدگي نشود
  • نور کافي باشد
  • سايه هاي مزاحم موجود نباشند

 

رضايت بخش بودن روشنايي موجب افزايش رفاه انسان مي شود و در منزل و محل کار، به حصول آرامش رواني کمک مي کند و از اين طريق، بازدهي کار و در يک محيط آموزشي، يادگيري را افزايش مي دهد. کاهش تصادفات و حوادث ناگوار ناشي از نور ناکافي يا چشم زدگي و خستگي چشم نيز افزايش ايمني بشر را به همراه دارد.

مهندسي روشنايي اين مفاهيم را به شکلي روشن تعريف مي کند و حدود کمي و کيفي آنها را مشخص نموده و راهکارهايي براي تامين آنها ارائه مي دهد. بنابراين، آموزش مهندسي روشنايي امري بسيار ضروري مي باشد.

بديهي است در يک محيط اموزشي اهميت کافي بودن و رضايت بخش بودن نور از بسياري محيطهاي ديگر بالاتر است و بنابراين، مطالعة شرايط اين محيط از ديدگاه مهندسي روشنايي امري سودمند به حساب مي آيد. در اين تحقيق با استفاده از يکي از متداول ترين نرم افزارهاي مهندسي روشنايي و از طريق مدل سازي و شبيه سازي، شرايط روشنايي ساختمان آموزشی (دانشگاه)، از نظر معيارهاي رضايت بخشي روشنايي مورد بررسي قرار است.

براي دستيابي به يک بينش جامع در مورد مهندسي روشنايي، نيازمند اگاهي مختصري از ساختمان چشم انسان و نحوه عملکرد آن هستيم زيرا بدون اين آگاهي نمي توان در جهت تامين نيازهاي اين سيستم کوشيد. متاسفانه اغلب افراد تنها زماني پي به پيچيدگي و قابليت هاي اين دستگاه اسرار اميز مي برند که قسمتي از آن صدمه ببيند. چشم انسان داراي شکلي تقريبا کروي و داراي قطر تقريبي ۵/۲ سانتي متر است. هر چشم داراي ۶ ماهيچه است که دو به دو باهم عمل مي کنند و چشم را حرکت مي دهند. دو ماهيچه براي حرکات بالا و پايين مورد استفاده قرار مي گيرند و دو ماهيچه نيز براي حرکات چپ و راست و دو ماهيچه نيز چشم را حول محور آن به گردش در مي آورند. مقطع چشم انسان مطابق شکل ۱ مي باشد.

لاية خارجي چشم انسان تشکيل شده است از پرده پوستي محکمي به ضخامت ۱ ميليمتر که عهده دار کار حفاظت از جشم است و صلبيه يا سفيدي چشم ناميده مي شود. قسمت جلوي اين پرده شفاف است و قرنيه ناميده مي شود. زير اين لايه پوستي، لايه دومي به نام مشيميه قرار دارد که مشتمل است بر رگ ها و مويرگ هايي که چشم و اعصاب بينايي را تغزيه مي کنند و اين لايه در جلو يعني زير قرنيه به عنبيه ختم مي شود که در وسط آن يک سوراخ کوچک با نام مردمک قرار دارد. اين سوراخ مانند دهنه يک دوربين عکاسي تنگ و گشاد مي شود و از اين طريق ميزان نور ورودي به چشم را تنظيم مي کند. مشيميه به رنگ قهوه اي تيره است و قادر است انعکاس هاي متقابل داخل چشم را به خود جذب کند. فضاي بين قرنيه و عنبيه پر است از يک مايع شفاف که پشت آن عدسي چشم قرار دارد. فضاي داخل چشم نيز از مايع شفاف ديگري پر شده است. عضله اي وجود دارد که مسئول کنترل عدسي چشم مي باشد و براي رويت اجسام دور،اين عضله به حالت آزاد و براي جسم نزديک، به حالت کشيده در مي آيد. لايه داخلي چشم نيز شبکيه نام دارد که در آن دو نوع گيرنده هاي بينايي قرار دارند. اين دو نوع عبارتند از دو نوع ميله اي و مخروطي که به فيبرهاي عصبي متصل هستند و اين فيبرها نيز به نوبه خود پس از پيوستن به يکديگر، عصب بينايي را تشکيل مي دهند. در هر چشم انسان حدود ۱۲۵ ميليون ميله و ۷ ميليون مخروط وجود دارد. در محل خروج عصب بينايي گيرنده اي وجود ندارد و اين نقطه به همين جهت نقطة کور ناميده مي شود.

تفاوت اين دو نوع گيرنده در اين است که گيرنده هاي ميله اي حساستر مي باشند و در نور کمتري کار مي کنند اما به رنگ حساس نيستند و تشخيص رنگ به عهده گيرنده هاي مخروطي مي باشد. براي رويت اشيا، بايد نور منعکس شده از اشيا از مردمک عبور کند و تصوير توسط عدسي روي شبکيه ظاهر شود. اين نور گيرنده هاي ميله اي و مخروطي را تحريک مي کند و نهايتا تصوير توسط عصب بينايي به مغز منتقل مي شود.

عوامل اصلي رويت اشيا را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود. عامل اول، اندازه جسم رويت شونده است. بديهي است هرچه اندازه اين جسم بزرگتر باشد، رويت آن ساده تر خواهد بود، بر عکس هرچه اندازه جسم کوچکتر شود يا فاصله آن از چشم بيشتر شود، رويت آن با دشواري بيشتري همراه است.عامل دوم، کنتراست است که به معني اختلاف روشنايي و رنگ بين جسم و اطراف آن مي باشد. هرچه اين اختلاف کمتر شود، رويت جسم مشکل تر مي گردد.

عامل سوم نيز ميزان روشنايي ساتع شده از جسم است که با کم شدن آن، رويت جسم مشکل تر مي شود.

عامل چهارم، زمان رويت است که هرچه طولاني تر باشد، نور فرصت بيشتري براي ورود به چشم خواهد داشت و در نتيجه انرژي نوراني بيشتري جذب چشم شده و رويت بهتر انجام مي شود.

مطالعات بسياري در سطح جهان و در طول سال ها براي تعيين ميزان درخشندگي و کنتراست لازم براي رويت بهينه اشيا انجام شده است. در نتيجه اين مطالعات مشخص شده است که ميزان رويت و توانايي تشخيص جزیيات اشيا توسط چشم با افزايش درخشندگي سطوح افزايش مي يابد اما نهايتا نقطه اي وجود دارد که با افزايش درخشندگي، دقت چشم رو به کاهش مي گذارد و جزیياتي که چشم قادر به ديدن آنها مي باشد، کمتر مي شوند.

در مقابل، شدت روشنايي، هرچه بيشتر باشد، عملکرد چشم بهتر مي شود.در موارد متعددي مشاهده شده که با افزايش روشنايي، بهره وري کار کارگران يک کارخانه افزايش يافته است.

علاوه بر عوامل مذکور، امر مهم ديگري براي رضايت بخشي روشنايي وجود دارد و آن اين است که منابع روشنايي و سطوح درخشنده نبايد در ميدان ديد چشم قرار بگيرند زيرا سبب خستگي چشم و چشم زدگي مي شوند. مسئله چشم زدگي نيز موضوع تحقيقات بسيار بوده است و مطالعات کمي متعددي در مورد آن انجام شده اند.

به آساني مي توان پذيرفت که جزییات رويت يک تصوير توسط چشم انسان بستگي مستقيم به مقدار توان نوراني موجود دارد. در نورهاي خيلي کم تنها حدود اشيا ديده مي شود و جزیيات ظريف قابل رويت نيستند. براي ديدن اين جزیيات طريف يا خواندن خطوط ريز، نور بيشتري لازم است. اين امر اساس مطالعات کمي روشنايي مي باشد.

 

روشنایی

در بخش بررسي روشنايي، از روي مدل شبيه سازي ساده، براي تعدادي از اتاق هاي مهم ساختمان دانشگاه ، مقادير متوسط، کمينه و بيشينه و هم چنين مقادير توصيه شده و کمينه در استاندارد ايران و ايالات متحده در جدول ۳-۱۳نشان داده شده اند. براي اتاق هايي که داراي پنجره به بيرون بوده و از نور روز بهره مند هستند، اين نتايج در دو حالات استفاده از نور بيرون در حالت حداکثر و استفاده از نور چراغ ها در حالت حداکثر ارائه شده اند. در جدول مذکور، ارقام مربوط به دست شويي فقط براي دست شويي طبقه همکف ارائه شده اند زيرا ساير دست شويي ها مشابه دست شويي اين طبقه مي باشند. براي کلاس هاي درس از هر دو نوع ۴۰ نفره و ۸۰ نفره و نيز در دو جهت پنجره هاي رو به جنوب و رو به شمال، يک نمونه از هر يک در جدول ذکر شده است. اتاق هاي اساتيد داراي چهار حالت ممکن در نظر گرفته شده اند، داراي پنجره رو به جنوب، رو به شمال، بدون پنجره و داراي پنجره رو به نورگير درون ساختمان است. از راهرو ها، دو مورد، يکي مربوط به طبقه همکف که فاقد پنجره است و يکي مربوط به طبقه دوم (طبقات سوم و چهارم، کاملا مشابه هستند) داراي پنجره به سه جهت شمال، شرق و غرب، آزمايشگاهها، کارگاهها و ساير فضاهاي خاص نيز در اين جدول ذکر شده اند. در حالت روشنايي با نور خورشيد فرض بر اين است که فقط از نور خورشيد استفاده مي شود و در حالت روشنايي با چراغ ها فرض بر فقدان نور خورشيد به صورت کامل است.